Raid Spirala owadobójcza przeciw komarom 115 g (10 x 11,5 g)

Zakupy spożywcze online

Oferta do 31-05-2023

Raid Spirala owadobójcza przeciw komarom 115 g (10 x 11,5 g)

7,99 zł zamiast 12,99 zł 7,99 zł/szt.
Logo 5000204160390 do 31-05-2023 38% TANIEJ 12, 99 7, 99 5 TANIEJ
Opis

opis produktu

Raid Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom to produkt o skuteczności owadobójczej przeciwko komarom i komarom tygrysim. Działa po 1,5 h od zastosowania. Do stosowania na zewnątrz jedynie do zwalczania owadów. Raid jest przeznaczony do stosowania w miejscach odpoczynku na wolnym powietrzu takich jak ogrody, balkony, patia. Tylko do użytku na wolnym powietrzu. Działanie przeciw komarom dla 1 spirali trwa przez 4 godziny w zależności od warunków atmosferycznych np. wiatr, deszcz. W celu ochrony na większych obszarach zaleca się zapalenie większej ilości spirali, proporcjonalnie do powierzchni wymagającej ochrony.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom Substancja czynna: praletryna 0,1 g/100 g (11,5 mg w 1 spirali). Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie używać w obecności osób wrażliwych: dzieci, astmatyków, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików itp. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się Z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. Unikać wdychania dymu. Nie należy pozostawiać spirali bez nadzoru i po użyciu należy ją dokładnie ugasić. Usunąć lub przykryć żywność, sprzęt do przygotowania żywności oraz naczynia kuchenne przed użyciem produktu. Należy usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt przed zastosowaniem. Nie należy dopuszczać, aby jakiegokolwiek rodzaju materiały przykrywały urządzenie podczas, gdy jest ono w użyciu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie zanieczyszczać stawów lub strumieni. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu ze skórą: Przemyć obficie wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia: W żadnym przypadku nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie porady lekarza. W przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zabezpieczyć przed wychłodzeniem i ułożyć w wygodnej pozycji. Zawiera 1,2 benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7302/18.

środowisko - Brak hasła ostrzegawczego

pozostałe informacje

115 g (10 x 11,5 g) e

przygotowanie i stosowanie

Instrukcja użycia: 1. Oddzielić spiralę poprzez chwycenie centralnej części spirali za pomocą kciuka i palca wskazującego i oddzielić je delikatnie, uważając, aby nie zrobić tego za mocno i uniknąć złamania spirali. 2. Zagiąć do góry mocowanie znajdujące się na metalowej podkładce. 3. Nałożyć spiralę na końcówkę mocowania używając otworów znajdujących się w środku spirali. 4. Zapalić końcówkę spirali. Po kilku sekundach sprawdzić czy płomień zgasł, a spirala się tli. 5. Użyć dowolnych fragmentów złamanej spirali poprzez umieszczenie ich w szczelinie znajdującej się podkładce, a następnie zapalenie ich. Delikatny wiatr nie powoduje zgaszenia spirali.

adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: Zobele Holding S.p.A. via Fersina 4, Trento, Włochy, tel. +39 0461 303700. SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel. +48 22 445 88 00. Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połacz. w taryfy operatora),