Persil Lavender Proszek do prania 3,38 kg (52 prań)

Zakupy spożywcze online

Persil Lavender Proszek do prania 3,38 kg (52 prań)

44,99 zł
13,31 zł/kg
Logo 9000101507744
Opis

opis produktu

Działa już w niskich temperaturach.

składniki

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, mydło, zeolity
enzymy
rozjaśniacz optyczny
kompozycja zapachowa (Benzyl Salicylate, Coumarin, Limonene, Linalool)

przechowywanie

Przechowywać w temperaturze 5 - 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Proszek do prania tkanin białych. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

nazwa marki lub dystrybutora

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
Polska

pozostałe informacje

Opakowanie nadaje się do recyklingu.

przygotowanie i stosowanie

Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99