OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 ml

Zakupy spożywcze online

Oferta do 31-05-2023

OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 ml

9,99 zł zamiast 16,99 zł 99,90 zł/L
Logo 4000290908754 do 31-05-2023 41% TANIEJ 16, 98 9, 99 7 TANIEJ
Opis

opis produktu

Ochrona przed komarami do 2 godzin.

przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

OFF! Protect atomizer - repelent przeciw komarom i kleszczom. Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 70 g/kg. Niebezpieczeństwo Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0071/03.

płomień - Niebezpieczeństwo

kraj lub miejsce pochodzenia

Produkt UE

nazwa uregulowana prawnie

Repelent przeciw komarom i kleszczom.

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami (około 6-7 naciśnięć pompki). Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Nie nakładać na ręce dzieci. W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Preparat można stosować na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Odzież, na którą naniesiono produkt należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie używać częściej niż 2 x na dobę i nie stosować w nadmiarze. Nie używać u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).

adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel. +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com