€.C.O.+ Odświeżacz powietrza o zapachu morskim 150g

Zakupy spożywcze online

€.C.O.+ Odświeżacz powietrza o zapachu morskim 150g

2,29 zł
15,27 zł/kg
Logo 5907637329014
Opis

składniki

Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); octan 4-tert-butylocykloheksylu; olejek eukaliptusowy; 2-benzylidenoheptanal; kumarynę; ekstrakt ze słodkiej pomarańczy, ekstrakt z Vetiveria zizanioides.

przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 5-35 C. Chronić przed mrozem.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Odkleić etykietę i postawić w stosownym miejscu.

nazwa uregulowana prawnie

Odświeżacz powietrza o zapachu morskim

nazwa marki lub dystrybutora

Wyprodukowano dla:
Scamark Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 156
02-231 Warszawa
przez:
KEMPA Spółka Jawna
ul. I. Krasickiego 178
97-500 Radomsko
tel. 44 738 15 92

przygotowanie i stosowanie

Odkleić etykietę i postawić w stosownym miejscu.

informacje dla alergików

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.