Bryza Active Force 5w1 Kapsułki do prania do koloru 560 g (28 prań)

Zakupy spożywcze online

Promocja do 09-10-2022

Bryza Active Force 5w1 Kapsułki do prania do koloru 560 g (28 prań)

25,99 zł zamiast 46,99 zł 0,93 zł/szt.
Logo 5908252002856 do 09-10-2022 45% TANIEJ 46, 99 25, 99 21 TANIEJ
Opis

opis produktu

Bryza nadaje Twojemu praniu czystość, którą nie tylko zobaczysz, ale i poczujesz. Nowa Bryza 5w1 Active Force to kapsułki stworzone specjalnie do prania kolorowych ubrań, oferujące unikalne połączenie pięciu korzyści. - usuwa najbardziej uporczywe plamy - dogłębna czystość - skuteczność w 30°C - ochrona koloru - ekstra świeżość

składniki

15%-30%: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5%-15%: mydło
<5%: fosfoniany
Bezisothiazolinone, enzymy, kompozycja zapachowa, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Coumarin

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Bryza 5w1 kapsułki do koloru. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Nie przekłuwać, nie rozrywać, nie przecinać. Jeśli dziecko włoży kapsułkę do ust, natychmiast ją usunąć i nie wywoływać wymiotów. Używać wyłącznie suchymi rękami.

wykrzyknik - Uwaga

pozostałe informacje

Cleanright.eu - www.cleanright.eu, Członek Karty 28 x 20 g = 560 g e

przygotowanie i stosowanie

Do prania powyżej 5 kg: do średnio zabrudzonego prania i średnio twardej wody użyj 2 kapsułki. W przypadku silnych zabrudzeń i twardej wody użyj 3 kapsułki. Używać wyłącznie suchymi rękami.

adres zwrotny

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)